Ribogojstvo Oblikovanje plemenskih jat, izgradnjo valilnice in gojitvenih bazenov za vzrejo avtohtonih salmonidnih vrst

V ribiški družini Mozirje smo si zaželeli še intenzivnejšega ribogojstva, ki bi zajemalo oblikovanje plemenskih jat, izgradnjo valilnice in gojitvenih bazenov za vzrejo avtohtonih salmonidnih vrst. V ta namen smo leta 2003 z občino Mozirje sklenili najemno pogodbo za parcelo ob Ločki strugi, nedaleč od obstoječega ribnika in ribiškega doma.

V letu 2003 smo tam pričeli z gradnjo bazenov za vzrejo potočnih postrvi, lipana in sulca. Dela na ribogojnici so bila končana v letu 2005. Z omenjeno pridobitvijo smo dobili temelje za intenzivna vlaganja v ribolovne vode in to z ribami domačega porekla.

Izgradnjo ribogojnice je omogočal predvsem zanos skupine ljudi zbrane okoli gradbenega odbora, posebej pa takratni gospodar družine Dušan Žunter, ki je v njo vložil ogromno dela in truda.

ribogojstvo_02

  • FILE_FBC8DB-68DDE8-9E3A0C-3BF6ED-E1866D-C05212.jpg

    Ribogojstvo

  • FILE_809F66-9DA1CD-2C028C-1B699B-E04F1A-CC160C.jpg

    Ribogojstvo

  • FILE_285A85-86CD2A-CA43BE-A285AB-CEEF93-033F7F.jpg

    Ribogojstvo