Revir DRETA Dovoljen ribolov potočne postrvi, šarenke, lipana, sulca in belic

Reka Dreta je reka alpskega značaja. Povprečna globina niha med 0,5 in 1,0 m, razen v tolmunih in pod jezovi, kjer dosega tudi večje globine. Dno je večinoma iz apnečastega proda in laporja. Povprečni pretok v maju znaša 4 m3/s, povprečna temperatura vode pa 6 st. C. Revir na reki Dreti poteka od njenega izvira, konča pa se na sotočju z Savinjo v Nazarjah. Za ribolov je primeren del od Gornjega grada do Nazarij.

Poseljujejo jo salmonidi (potočna postrv, lipan, šarenka, sulec) in ciprinidi (klen, mrena).

Od izvira, konča pa se na sotočju z Savinjo v Nazarjah (22 km).
GPS koordinate: N 46 17.273, E 14 52.565
Ribolov je odprt od 1. marca do 30. novembra.
Dovoljena je uporaba vseh vrst umetnih muh (suha muha, nimfa, potezanka) brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo. Ribolov se izvaja izključno po načelu »ujemispusti«.

kartadreta

 

Pravila ribolova

V revirju Dreta je dovoljen ribolov potočne postrvi, šarenke, lipana, sulca in belic.
Gostje izvajajo ribolov izključno po načelu ujemi-spusti.

Potočno postrv je dovoljeno loviti od 01. 03. do 30.09. Ribolov je dovoljen z vsemi vrstami umetnih muh (suha muha, nimfa, potezanka). Ribolov se izvaja z muharsko palico in eno navezano umetno muho, vezano na trnek brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo. Lovi se izključno po sistemu »ujemi – spusti«. Ribolov je za goste dovoljen z dnevno ribolovnico.

Lipana je dovoljeno loviti od 01. 06. do 30.9. Ribolov je dovoljen z vsemi vrstami umetnih muh (suha muha, nimfa, potezanka). Ribolov se izvaja z muharsko palico in eno navezano umetno muho, vezano na trnek brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo. Lovi se izključno po sistemu »ujemi – spusti«. Ribolov je za goste dovoljen z dnevno ribolovnico.

Šarenko je dovoljeno loviti od 01. 03. do 31.11. Ribolov je dovoljen z vsemi vrstami umetnih muh (suha muha, nimfa, potezanka). Ribolov se izvaja z muharsko palico in eno navezano umetno muho, vezano na trnek brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo. Lovi se izključno po sistemu »ujemi – spusti«. Ribolov je za goste dovoljen z dnevno ribolovnico.

Sulca je dovoljeno loviti od 01. 11. do 14.02., z umetno vabo (vobler, silikonska ribica, blestivka, potezanka), ki mora biti daljša kot 10 cm. Ribolov se izvaja z dnevno ribolovno dovolilnico. Ribolov se izvaja izključno v paru. Pri lovu sulca priporočamo uporabo trnkov brez zalusti oz. s stisnjeno zalustjo.V sektorjih ujemi - spusti je obvezna uporaba vab s trnkom enojčkom brez zalusti ali z stisnjeno zalustjo.

Belice (mrena, klen) je dovoljeno loviti vse leto, razen v lovopustu, od 01.06 do 30.06. Ribolov je dovoljen samo članom RD Mozirje.