Predstavitev Ribiška družina Mozirje

logo

Ribiška družina Mozirje
(RD Mozirje)
Savinjski gaj 2, 3330 Mozirje, Slovenija
E: info@rd-mozirje.si


Predsednik: Milan KOJC, 041 512 807
Gospodar: Dušan Žunter
Matična številka: 5096626-000
Davčna št.: 86527240
TRR: 03117-1000385196
Uradne ure Ribiške družine Mozirje so vsak petek od 17. do 18. ure v Ribiškem domu

Organi ribiške družine

  • upravni odbor (UO, 11 članov)
  • nadzorni odbor (NO, 5 članov)
  • disciplinsko sodišče (DS, 3 + 2 člana)
  • disciplinski tožilec (DT, 1 + 1 član)

UO je izvršilni organ družine, ki opravlja vsa strokovna, tehnična in administrativna dela v družini in šteje 11 članov. Sestavljajo ga predsednik družine, ki je hkrati tudi predsednik UO, podpredsednik, gospodar, tajnik in 7 članov.

Vsi člani UO opravljajo v družini funkcije, kot vodje raznih komisij in odborov, ki delujejo v RD in sicer:

  • komisija za delo z mladimi,
  • komisija za varstvo okolja,
  • komisija z gospodarsko dejavnost,
  • komisija za izobraževanje in izpite,
  • komisija za odlikovanja in pravne zadeve in
  • tekmovalna komisija.

Predpisi in dokumenti

doc Statut RD Mozirje (22. 3. 2009)

doc Pravilnik RD o disciplinskem postopku RD Mozirje (22. 3. 2009)