Dejavnost RD Mozirje Osnovna dejavnost RD Mozirje je ohranjanje, spremljanje razvoja in pospeševanje populacij avtohtonih vrst rib.

Delujemo v smeri izboljšanja ekoloških pogojev za življenje rib. Trudimo se preprečevati onesnaženje voda, redno čistimo brežine vodotokov. V ribogojnici vzgajamo ribe za poribljavanje ribolovnih revirjev. V duhu spoštljivega odnosa do narave in življenja v njej organizirano vzgajamo mlade ribiče. Aktivno sodeljujemo na tekmovanjih regionalnega in državnega ter mednarodnega značaja. Pospešujemo ribolovni turizem v naših revirjih.

Ribolov v revirjih RD Mozirje

V revirjih RD Mozirje lahko uspešno ribarite na vse načine športnega ribolova (muharjenje, beličarjenje, vijačenje). Kakšen je uspeh pri ribolovu je odvisno od različnih dejavnikov, v tem pa je tudi glavni čar ribolova.

Vlaganja

Z intenzivnimi vlaganji v naše vode se je začelo leta 1961. Od takrat redno vlagamo v gojitvene potoke, ribolovne revirje in v ribnik Gaj. Posebej intenzivna vlaganja so potekala v prvih letih po katastrofalnih poplavah leta 1990. V ribolovne revirje vlagamo lastne ribe vzgojene v gojitvenih potokih, ribogojnici Gaj in v gojitvnem ribniku Prihova, ter ribe iz nakupa. O velikem obsegu teh vlaganj pričajo naslednji podatki. V ribolovne revirje vlagamo večinoma merske ribe, razen rib, ki so odlovljene iz gojitvenih potokov in jih je zaradi gojitvenih ciklusov potrebno prestaviti v ribolovne revirje.

  • FILE_FBC8DB-68DDE8-9E3A0C-3BF6ED-E1866D-C05212.jpg

    Ribogojstvo

  • FILE_809F66-9DA1CD-2C028C-1B699B-E04F1A-CC160C.jpg

    Ribogojstvo

  • FILE_285A85-86CD2A-CA43BE-A285AB-CEEF93-033F7F.jpg

    Ribogojstvo