Novice  

Informator 2022

0 Komentarji
1303
20-02-2022

GOSPODARJENJE V LETU 2021

Bilo nas je 211 članov in 40 mladincev, izkoristili smo 1558 ribolovnih dni, ulovili smo 34 potočnic, 896 šarenk, 9 sulcev, 55 krapov in 61 klenov, 0 mren, 3 srebrnih koresljev, 7 amurjev, smučev 47, ščuk 28 in 25 kom ostalih rib. Iz nakupa je bilo v športno ribolovne revirje vloženo 9780 šarenk, 400 lipanov. V ribnik Mozirje 750 kg krapov ter 55 kg smučev in 53 kg ščuk.

PLAN GOSPODARJENJA V LETU 2022

V Savinjo, Dreto in ribnik Gaj se bo iz gojitvenih potokov, ribnika Prihova in iz nakupa vložilo 2000 lipanov, 6000 potočnic, 9000 šarenk, 50 sulcev, 1500 kg krapov, 300 kg smuča, ščuke in velike šarenke ter 50 kg ploščiča in 50 kg linja. V gojitvene potoke bomo vložili 6000 kom potočnih postrvi, 12-15 cm in 1600 lipanov 12-15 cm,

VELJAVNI REŽIM, IN VAŽNEJŠE SPREMEMBE

Muharjenje -  sezona se začne s 1. 3. Na Savinji je sektor ujemi-spusti od sotočja z Dreto do Ferdlnovga jeza. V tem sektorju je ribolov mrene in klena prepovedan. Na Dreti je sektor ujemi-spusti od izliva Krope do Rjavčeve žage pod Bočno. V tem sektorju je ribolov mrene in klena prepovedan. Ribič pred začetkom ribolova, ob vpisu datuma, izbere na kakšen način bo lovil, klasično z uplenom ali ujemi spusti. Ustrezno tej izbiri, ob datumu, označi polje na letni karti (polje K – uplen rib, ali polje S – ujemi spusti). Če se odloči za ribolov po načinu ujemi-spusti lahko na tisti dan lovi v vseh revirjih (Savinja in Dreta vključno s sektorjema ujemi-spusti), ne glede na to kateri je njegov matični revir. Če se odloči za uplen rib lahko na tisti dan lovi samo v izbranem revirju (Savinja ali Dreta) in ne sme loviti v sektorju ujemi-spusti v izbranem revirju. Od 1.3. do 30. 4. je dovoljen ribolov z muharico ali vijačnico. Uporaba vijačnice v sektorjih ujemi-spusti ni dovoljena. Dovoljena je uporaba vseh vrst umetnih muh (suha muha, nimfa, potezanka), krajših od 5 cm. Od 1. 5. do 30. 11. je dovoljen ribolov samo z muharico in vsemi vrstami umetnih muh, krajših od 5 cm (suha muha, nimfa, potezanka).

Lovne dobe Mera Dovoljen uplen
P. postrv 1. 3. do 30. 9. 40cm Potočna postrv 1 kos/dan
Šarenka 1. 3. do 30. 11. 25 cm Šarenka 3 kosi/dan
Lipan 1. 6. do 30. 9. uplen v sezoni 2022 ni dovoljen

Skupaj največ 3 kosi/dan, od tega 1 kos nad 40 cm

Obvezna uporaba trnka s stisnjeno zalustjo ali brez zalusti.

Vsak član lahko dvakrat v sezoni povabi gosta na ribolov. Oba lovita na letno dovolilnico člana v katero član vpiše dva datuma in ob enem datumu dopiše črko »G«.
Belice
se lovijo celo leto, razen v lovopustu od 1. 5. do 30. 6. Ribolov belic v sektorjih ujemi - spusti ni dovoljen. Mera za belice je 30 cm, dovoljen uplen je do 5 kosov. Lovi se na dnevno ribolovno dovolilnico.
Sulec - dovoljeno je loviti samo z umetnimi vabami, ki morajo biti daljše od 10 cm (merjeno brez trnka), z največ tremi trnki in minimalno debelino vrvice ali trnice 0,40 mm. Uporablja se lahko palica vijačnica ali muharica. V revirjih ujemi-spusti, se lahko uporabljajo samo trnki enojčki brez zalusti ali z stisnjeno zalustjo.Ribolov se lahko izvaja samo v paru dveh ribičev, na maksimalni oddaljenosti 100 m. Ribolov se izvaja z dnevno dovolilnico od 7,00 ure zjutraj do eno uro po sončnem zahodu, kot je navedeno na dovolilnici.Mladinci po 15 letu starosti lahko izvajajo ribolov v spremstvu dveh odraslih oseb od katerih mora imeti ena oseba opravljen ribiški izpit. Mladinci lovijo z dnevno dovolilnico, enako kot člani.Če se sulec upleni, je potrebno uplen prijaviti (dostaviti na uradne meritve) gospodarju ali vodji čuvajske službe RD. V primeru, da se sulec ne upleni dneve dovolilnice ni potrebno vračati. Lovi se lahko na eno palico.
Ribolov krapa in belic v ribniku Mozirje se izvaja na letno ribolovno dovolilnico. Lovi se na eno palico z obvezno uporabo podmetalke. Uplen krapa nad 5 kg je prepovedan, uporaba mrež čuvaric je prepovedana. Ribolov plenilcev se izvaja z dnevno ribolovno dovolilnico, kjer so navedena pravila ribolova. Veljajo lovne dobe in mere po Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah.

Letna ribolovna dovolilnica velja od 1. 3. do 30. 11. v tekočem letu

DRUŽINSKA TEKMOVANJA

Izvedli bomo štiri družinska tekmovanja, za člane in mladince hkrati. Lovi se na plovec, vaba poljubna, razen kostnega črva, štartnina 2,00 EUR, po zadnji tekmi razglasitev in skupna večerja, prvi trije v obeh konkurencah prejmejo medalje. Prijave ob 15.30, žrebanje ob 16.00, start ob 16.15, konec ob 19.15.

Datumi:
06. 05. 2022
13. 05. 2022
20. 05. 2022
27. 05. 2022

OSTALO

Po statutu RD Mozirje so člani skupščine vsi člani RD, skupščina je enkrat letno do konca marca, pred skupščino je problemska konferenca o problemih in načrtih v družini, vabilo je poslano osebno.

DELOVNE AKCIJE

Obvezna je udeležba na delovni akciji čiščenja Savinje in Drete, za katere boste še dodatno obveščeni po pošti oz. tel. Delovna obveznost je 10 ur letno za člane do 65 leta starosti in 20 ur za pripravnike. Neopravljene delovne ure se obračunajo po 10,00 EUR/uro.
Informacije pri gospodarju.

UKREPI ČUVAJSKE SLUŽBE

Čuvajska služba bo ob nepravilnostih pri ribolovu izvajala ukrepe, ki so predpisani v Disciplinskem pravilniku RD Mozirje, ki si ga lahko preberete na spletni strani:

KONTAKTNI PODATKI
RD Mozirje
Savinjski gaj 2, 3330 Mozirje
T: 03 839 04 15
E: info@rd-mozirje.si
Web: www.rd-mozirje.si
Uradne ure vsak petek v mesecu med 15,00 in 17,00 uro v pisarni ribiškega doma.

0.0
Zadnja posodobitev: 20 februar 2022 07:32
Sorodne Novice: Informator 2021
informator

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..