Novice  

Skupina Novic / Splošno

Zaradi tekmovanja bo od 27.5.2016 od 12,00 ure dalje do 28.5.2016 do 19,00 ure, za ribolov, zaprt odsek Savinje od sotočja z Dreto v Nazarjah do Ferdlnovega jeza v Mozirju in odsek Drete na Otoku, od mosta 1 km gorvodno in 1 km dolvodno. Zapora bo označena na brežinah. Nadaljuj z branjem